Εταιρική Ευθύνη

Η κληρονομιά μας στους τομείς του βαμβακιού, των δημητριακών και ζωοτροφών, η τεχνογνωσία, το ήθος στις συναλλαγές, οι εξαιρετικές, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη, σχέσεις με τους αγρότες-προμηθευτές μας, και τους πελάτες μας, μας οδηγεί στην αποτελεσματική και αδιάκοπη λειτουργία στις παραπάνω ανταγωνιστικές βιομηχανίες.

Η δέσμευσή μας για τον ποιοτικό έλεγχο και η ευθύνη έναντι των υποχρεώσεών μας έχουν δημιουργήσει μια απαράμιλλη φήμη του δίκαιου εμπορίου (Fair Trade) και της ικανότητάς εμπιστοσύνης μεταξύ των τοπικών και των διεθνών εταίρων μας στον τομέα του βαμβακιού, των δημητριακών και των ζωοτροφών.

Οι παραπάνω αξίες μας συνοδεύουν και θα μας συνοδεύουν για πάντα.

Το όραμά μας είναι η ανάπτυξη μέσω των σταθερών προσωπικών σχέσεων, της πίστης, της δημιουργικότητας και των διακεκριμένων υπηρεσιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ